ÁLLÁSPÁLYÁZAT PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Putnoki Városgondnokság pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Igazgató Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az állás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. §. alapján tölthető be. Az igazgató teljes körűen felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az alapító okiratban és az SZMSZ-ben a működését és gazdálkodását érintő szabályzatokban foglaltak betartásáért, a takarékos és célszerű gazdálkodásért, gyakorolja az intézmény munkavállalói feletti munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Putnok Város Önkormányzat (3630 Putnok, Kossuth út 5.) címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: “igazgatói pályázat „ Személyesen: előzetes egyeztetést követően ( 48/530-033 ) Tamás Barnabás polgármesternél ( 3630 Putnok, Kossuth út 5.) A pályázati eljárás során hiánypótlás nem teljesíthető.

Betöltendő állás szakmacsoportja: üzemeltetés

FEOR besorolás: 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Putnok
Álláshirdető szervezet bemutatása: Putnoki Városgondnokság, 3630 Putnok, Rákóczi út 11.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Illetmény és egyéb juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok előírása szerint.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható, Főiskola

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • főiskolai végzettség
 • közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • nyilatkozat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §. szerinti összeférhetetlenségről

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.30. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Putnok Városi Televízió Képújság, Putnok Város Önkormányzat honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.05.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.