PÁLYÁZAT

Létrehozva: 2019. április 21.

Putnoki Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Putnoki Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:   Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:   Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3630 Putnok, Tompa út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szociális munka, szociálpedagógia, pedagógus,
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi alkalmasság
 • 3 hónap próbaidő
 • felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A pályázati elbírálásban előnyt jelent családsegítésben , vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerszemlélet,
 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Magas szintű probléma megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 • motivációs levél
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát
 • nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15. §. (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Putnoki Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3630 Putnok, Kossuth út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
 • Személyesen: Rémiás Attiláné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3630 Putnok, Kossuth út 25. .

A pályázat elbírálásának határideje:   2019. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Putnok város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.putnok.hu honlapon szerezhet.