TESTVÉRVÁROSOK

Létrehozva: 2018. december 27.

TISZOLC
Fécamp
NowyZmigród
Ludgerovice
Tornalja

 

Putnok városa gyümölcsöző kapcsolatokat tart fenn több külföldi településsel. Ezek a következők: 

                        – Tiszolc, Szlovákia 1999.12.10.
                        – Fecamp, Franciaország 1995.01.28.
                        – NowyZmigród, Lengyelország 2003.12.05.
                        Ludgerovice Cseh Köztársaság 2007.01.01.
                        – Tornalja Szlovákia 2000.02.10.
                                                                        

A jelenlegi történelmi helyzetben különös hangsúlyt kap a francia településsel, Fécamp -pal folytatott kapcsolat, mivel Franciaország az Európai Unió tagja, és rendkívül fejlett önkormányzati rendszerrel bír. A normandiai várossal több területen is folyamatosan alakulnak és állandóan fejlődnek kapcsolataink. 

Legszorosabb a kapcsolat a két város ifjúsága között, hiszen a Putnoki Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat hivatalosan is, és tagjai a gyerekek révén is kapcsolódik a francia város ifjúságának tevékenységéhez, több alkalommal meglátogatták egymást, a francia város gyermek és ifjúsági önkormányzata jelentős segítséget nyújtott a Putnoki fiataloknak a gyermekönkormányzat megalakításához.

A város vezetői is több alkalommal kölcsönösen meglátogatták egymást, ami az önkormányzatiság alakítását is elősegítette.

A kultúra területén is komolyak a kapcsolatok, főleg a kórusok tartanak fenn szoros barátságot egymással, de volt már képzőművészeti kiállítás is a testvértelepülések művészeinek alkotásaiból.

A kapcsolatok folyamatos alakítását segíti elő a Magyar-francia Baráti Társaság is, ami évek óta elősegíti minden területen az együttműködést.

A szlovák határ közelsége révén Putnok mindig is szoros kapcsolatokat tartott fenn a szomszédos szlovák településekkel. Közvetlen, legközelebbi szomszédnak számít Tornalja városa, ami a történelmi hagyományok, a lakosok között meglévő rokoni kapcsolatok miatt is fontos partner.

Jelentősek a két város között az önkormányzati kapcsolatok, de ezen felül a sport és kulturális tevékenység is lényeges szerepet játszik.

A testvértelepülések közül az egyik legújabb keletű a kapcsolat Tiszolc városával. A kapcsolat ötlete azért is merült fel, mivel Putnok a történelmi Gömör legdélebbi, Tiszolc pedig a legészakibb települése. A határok jelenlegi megosztó szerepe ellenére a két település még azonos történelmi, kulturális gyökerekkel rendelkezik, melyeket célszerű kihasználni, és további kapcsolatokat építeni rájuk.

2003. decemberében került sor a lengyelországi NowyZmigród településsel a testvérvárosi kapcsolatokat rögzítő szerződés aláírására.

2007.-ben Putnok város aláírta a testvérvárosi együttműködési szerződést Ludgerovice településsel. A jelen szerződés a helyi önkormányzatok eddigi együttműködéséből, továbbá Ludgerovice település és Putnok város lakosságának barátságából indul ki, a területi helyi önkormányzatok külföldi együttműködés kiterjesztésének céljából.

A felek a jelen szerződést 2007-2010-ig terjedő időszakra kötik, 2007. január 1.-tőli hatályossággal. A szerződés tárgya, a szerződéses felek, következő területeken való együttműködésének vállalása 

– a helyi önkormányzati feladatok megoldása során szerzett tapasztalatok kölcsönös cseréje, a lakosság bevonása a város életében, 
– vállalkozói aktivitások,  
– kölcsönös vállalkozói, kulturális-társasági és sport tevékenységek, 
– nemzetközi programokban való közös részvétel