ÜGYFÉLFOGADÁS, ELÉRHETŐSÉGEK

Létrehozva: 2018. december 27.

Az Adó Iroda elérhetősége

Putnok Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi Iroda
Cím:  3630 Putnok, Kossuth út 5.

Ügyfélfogadás helye:   3630 Putnok, Kossuth út 5.

Tel.: (+36)
Fax: (+36)

E-mail: ado@putnok.hu

Putnok Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi Irodája (továbbiakban: önkormányzati adóosztály) Putnok város illetékességi területén ellátja a helyi adókkal, a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójával és más önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó, talajterhelési díj, a közigazgatási eljárási illetékekről), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat.

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját. Az önkormányzati adóhatósági jogkörökön túl ellátja Putnok Város Jegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott bírságok (eljárási bírságok) behajtásával, kezelésével, valamint a szálláshely üzemeltetési engedélyekkel és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzéssel összefüggő feladatokat.

Az Adó Iroda szervezeti felépítése :