ADÓÜGYEK

Létrehozva: 2018. december 27.

Adózással kapcsolatos ügyintézés.
  •  Az adóügyi ügyintéző elérhetősége:

Putnok Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi Iroda
Cím: 3630 Putnok, Kossuth út 5.

Ügyfélfogadás helye:  3630 Putnok, Kossuth út 5.

Tel.: (+36) 530-014
Fax: (+36) 530-014

E-mail: kappelne@putnok.hu

Putnok Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézője (továbbiakban: adóügyi ügyintéző) Putnok város illetékességi területén ellátja a helyi adókkal és más önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó, talajterhelési díj, a közigazgatási eljárási illetékekről), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat.

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját. Az önkormányzati adóhatósági jogkörökön túl ellátja Putnok Város Jegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott bírságok (eljárási bírságok) behajtásával, kezelésével, valamint a szálláshely üzemeltetési engedélyekkel és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzéssel összefüggő feladatokat.