Gyerekesély program

GYEREKESÉLY PROGRAM

Létrehozva: 2019. május 10.

Kedvezményezett: Putnok Város Önkormányzata
Projektazonosító: EFOP-2.1.2-16-2018-00097
A projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2020.02.29
A projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 99 995 105 Ft
Támogatási intenzitás: 100%.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatásából valósul meg Putnok Város Önkormányzata „Putnok járásban megvalósuló gyermekesély program infrastrukturális hátterének kiépítése” című projektje, mely a kapcsolódó „Gyerekesély program megvalósítása a Putnoki járásban” pályázat fejlesztéseihez biztosítja a szükséges építészeti, tárgyi háttérfeltételeket.

A projektről

A projektben tervezett infrastrukturális fejlesztések kiegészítik a kapcsolódó projekt humánkapacitás fejlesztését, javítva a munkavégzés feltételeit.

Putnok, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. szám alatt található épület felújítása magában foglalja 2 foglalkoztató helyiség kialakítását és hozzá eszközök beszerzését és egy külső közösségi tér, játszóudvar létrehozását is. Az átalakított és felújított épület alkalmas lesz a kapcsolódó projekt keretében működtetett Közösségi Ház által betervezett közösségi gyermek- és ifjúsági programok, foglalkozások és különböző módszertani képzések megtartására is.

A projekt keretében felújításra kerül a Putnok, Rákóczi u. 2. szám alatti épület, mely helyet ad a gyerekesély programot működtető Gyerekesély Irodának, illetve képzésekre, szakmai műhelyek megtartására is alkalmas helyiségekkel is rendelkezik.

A harmadik projekt megvalósítási helyszínen Sajónémeti, Szabadság utca 89. szám alatt található – korábbi iskola – épület Közösségi Házzá való átalakítása történik meg, illetve létesül egy külső közösségi tér, játszóudvar is.

A projekt keretében beszerzésre kerül egy 9 személyes gépjármű, a program területén élő gyerekek, fiatalok, szülők, helyben hiányzó szolgáltatásokhoz és szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt által szervezett programokra való eljutásának elősegítése, valamint a megvalósító szakemberek utaztatása érdekében.

A projekt keretében sor kerül továbbá a prevenciós és kortárssegítő tevékenységek megvalósítását végző szakemberek munkavégzéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb szakmai eszközök (laptop, speciális szakmai szoftverek, képzések/tréningek megtartását segítő eszközök, demonstrációs eszközök stb.) beszerzésére is.