Jegyzői pályázat kiírása

Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3630 Putnok, Kossuth út 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Jegyzői feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam-, és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

 • Közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • Önkormányzatnál szerzett, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • végzettséget igazoló okirat másolata, szakmai gyakorlat igazolása,

 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására

 • nyilatkozat, hogy személyes adatainak a pályázati eljárásban résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fucskó Róbertné nyújt, a 48/530-032-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő

 • megküldésével (3630 Putnok, Kossuth út 5.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Putnok Városi Televízió Képújság – 2022. augusztus 3.