Jegyzői pályázat

Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3630 Putnok, Kossuth út 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Jegyzői feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-, és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Önkormányzatnál szerzett, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló okirat másolata, szakmai gyakorlat igazolása,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására
 • nyilatkozat, hogy személyes adatainak a pályázati eljárásban résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fucskó Róbertné nyújt, a 48/530-032-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő  megküldésével (3630 Putnok, Kossuth út 5.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 10.