Lakossági Felhívás

Lakossági Felhívás

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szállópor koncentráció a Putnokon üzemelő automatikus mérőállomás adati alapján 24 órás átlagban meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy kerülje a nem szabvány tüzelőanyagok alkalmazását, illetve a szabadtéri nyílt égetést.

Putnok Város Önkormányzatának a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 13/2006. (III. 30.) számú rendelete, valamint a 16/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről értelmében az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és egyéb létesítményekben csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben, és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagok használhatóak.

A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajos fűrészport, egyéb veszélyes anyagot égetni tilos!

Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján levegőtisztaság – védelmi bírság kiszabására kerülhet sor.

További tájékoztatás a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki osztályán kérhető, illetve a levegőminőségi adatokról a https:­­//legszennyezettseg.met.hu internetes oldalon tájékozódhat.

Együttműködésüket mindannyiunk egészsége és a környezetünk védelme érdekében megköszönöm.

Putnok, 2023. január 4.

Tisztelettel:
Fucskó Róbertné
jegyző