TÁJÉKOZTATÓ!

A 2020. december hónapra tervezett közmeghallgatás megtartásával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt putnoki polgárokat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzet fennállása idején a járvány megfékezése, lelassítása céljából kerülni kell a tömeges rendezvények megtartását, valamint a személyes érintkezéseket a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.

A veszélyhelyzet idejére vonatkozó fenti rendelet alapján – miután a Képviselő-testület nem ülésezhet – a közmeghallgatás megtartására vonatkozó (Mötv., valamint SZMSZ. szerinti) kötelezettségnek a korábbiakban megszokott és leszervezett formában eleget tenni nem tudunk.

A 2020. december hónapra betervezett közmeghallgatást a személyes jelenlétet mellőzve az alábbiak szerint tartjuk meg :

Az önkormányzat közmeghallgatásra készített tájékoztatója 2020. december 7-től a www.putnok.hu honlapon mindenki számára elérhető lesz.

Közérdekű kérdések és javaslatok leadhatók 2020. december 7-én 12.oo órától december 15 -én 12.oo óráig a Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládában, melyek a feldolgozást követőn megválaszolásra kerülnek.

Putnok, 2020.december 4.