TÁJÉKOZTATÓ – Putnok Város Önkormányzat által elvégzett munkálatokról és a következő időszak célkitűzéseiről

A gazdasági programmal összhangban a 2015-2019-ig terjedő időszakban az alábbi beruházások, felújítások valósultak meg, illetve az alábbi feladatok kerültek elvégzésre településünkön:

Bővült az önkormányzati feladatellátást szolgáló épületeink száma, többek között a térségben egyedülállóan modern technológiával felszerelt Gömöri Mintakonyhával, továbbá a tésztagyártó üzemmel és a cukrászattal.

Az önkormányzati feladatellátás költséghatékonyságának javítása érdekében került megvalósításra a megújuló energiaforrások bevezetése.

• Megvalósult a Tóth Ede Művelődési Ház épületenergetikai korszerűsítése.
• Napelemek kerültek kiépítésre a Serényi László Általános Iskolán, továbbá
• a Tompa Mihály úti és a Móricz Zsigmond úti Óvoda,
• az Egészségház,
• a Polgármesteri Hivatal, valamint
• a Családsegítő Központ épületére.

A távhőszolgáltatás energiahatékonyságának javítása érdekében az elmúlt időszakban sor került a kazánok korszerűsítésére égőfejek és energiatakarékos szivattyúk cseréjével és beépítésével.

A közvilágítás teljes körű korszerűsítésen esett át.

Értékteremtő közfoglalkoztatási program keretében a Lóbérci mintafarmon kiszolgálóhelyiségek kerültek kialakítására, továbbá új betonelemgyártó-csarnok és további két új fóliasátor is megépítésre került, illetve valamennyi fóliasátor korszerű fűtési rendszerrel lett felszerelve.

A Serényi téren a „régi VÁM” épület felújítása során új üzlethelyiségek is kialakításra kerültek.

Kívül-belül megújult a Bajcsy-Zsilinszky úti „volt kollégium” épülete, amely a Kormányablak, a Foglalkoztatási Osztály, továbbá a NAV ügyfélszolgálatának ad helyet. Az intézménybe 2020 március közepével a Járási Hivatal teljes apparátusával beköltözött. Jelentős előrelépés az állampolgárok szempontjából, hogy számos hivatalos ügy helyben intézhetővé vált.

A városi temetőben is történtek a szolgáltatás színvonalát emelő fejlesztések:

• Növeltük az urnafalak, valamint a parcellák számát,
• kialakításra került a parkoló és
• új temetkezési autó is beszerzésre került.
• Elkezdődött a temető körbekerítése.
• Felújításra került a Serényi kripta, továbbá a hadisírok.
• Mindemellett a temető területének jövőbeli bővítése érdekében önkormányzatunk megvásárolta a szomszédos ingatlant.

Tovább épültek, szépültek közterületeink, parkjaink, ahol szebbnél szebb virágok pompáznak egész évben.

Mindezeken túl a szabadidő hasznos eltöltése érdekében egyéb fejlesztések is történtek:

• A Bányász téren megvalósult egy pihenő és fitnesz park,
• a Péczeli Parkban szintén egy fitnesz park és játszótér,
• a Bem József téren pedig egy kisméretű sportpálya került kialakításra.

A lakótelepen az „Otthon Melege Program” keretében 2014 és 2019 között 62 lakás felújításához biztosítottunk támogatást.

Közfoglalkoztatási program keretében jelentős számú járdaépítés és felújítás, illetve parkolók kialakítása történt meg:

• Parkolók a lakótelepen,
• a Móricz Zsigmond úti Óvodánál,
• a Sajóvölgye Focisulinál,
• a Járási Hivatalnál,
• a Tanuszodánál és a Péczeli József Általános Iskolánál,
• a Várady Béla Sportközpontnál,
• valamint a Serényi László Általános Iskolánál.

A város 9 utcájában lett felújítva, illetve megépítve biztonságos gyalogosközlekedést szolgáló járda (Arany J. út, Gárdonyi G. út, Kölcsey F. út, Bartók B. út, Csokonai út, Bem J. tér – sorompó közötti járdaszakasz, Sajóvölgye Focisulihoz vezető járdaszakasz, Tomori út, Fürdő út – Csokonai út összekötő szakasza).

A település két temploma is megújult: befejeződött a Református templom külső és belső felújítása, a Katolikus templom felújítása pedig folyamatban van.

Mindkét óvodában sószoba került kialakításra, emellett a csoportszobákat modern árnyékolástechnikával láttuk el.

A Móricz Zsigmond úti Óvodában a régi szárnyra nyeregtető ráépítése történt, és egy modern technikai eljárásnak köszönhetően jelentős, fedett (naptól védett) terület áll nyáron a gyermekek rendelkezésére.

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ fenntartásában lévő Gomba Levente Gimnázium felújítása is megtörtént.

Elkezdődött az Északi Agrárszakképzési Centrum Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola épületeinek felújítása.

Elnyert európai uniós pályázatok az egészségügyi alapellátásban is jelentős fejlesztéseket tettek lehetővé, ennek köszönhetően:

• Megújultak a háziorvosi rendelők, illetve a védőnői szolgálat, ahová korszerű eszközök beszerzésére is sor került.
• Az orvosi ügyelet esetében eszközbeszerzések történtek, ezen belül korszerű EKG berendezéssel is gazdagodtak.
• A mentőállomás belső udvara új térburkolatot kapott.

Az elmúlt időszakban kormányzati forrásból épült meg a Tanuszoda.
A Várady Béla Sportközpont felújítása több ütemben valósult meg, a sportpálya területén pedig elkészült egy go-kart pálya is.

TAO forrásból épült fel a Sajóvölgye Focisuli komplexum, ahol korszerű műfüves pályák, fedett csarnok és kiszolgáló helyiségek állnak a futballt szerető fiatalság rendelkezésére.

A Sportcsarnokban is történtek fejlesztések: nyílászáró-csere, valamint egy új kazán került beüzemelése. A konditerem és a szaunák (infra- valamint egy finn szauna) is már rendelkezésre állnak, valamint az épület udvarának térburkolása is befejeződött.

A Péczeli parkban a Putnok Városért Egyesület felajánlásával és az Önkormányzat támogatásával egy új, modern fitnesz park épült.

A Bajcsy-Zsilinszky út 23. szám alatti épületben a Biztos Kezdet Gyerekház mellett kialakításra került a MACKÓ-KUCKÓ Közösségi Ház egy korszerű játszótérrel.

A Sportcsarnok melletti részen a pályázati forrásból finanszírozott sportpark is elkészült.

A 26. sz. főút mindkét bevezető szakaszán kiépültek a városkapuk. A Kéktúra útvonalról és a térség látnivalóiról információs pontok állnak rendelkezésre.

A művelődés, kultúra területen is számos felújítások, események történtek. Több ütemben megújult a Gömöri Múzeum állandó kiállítása.
Számos olyan évente visszatérő rendezvénye van a városnak, melyek színesítik a kulturális életet. Ezek az alábbiak:

• A Gömör Expo Kiállítás és Vásár, valamint a hozzá kapcsolódó kulturális rendezvények, továbbá a Nemzetközi Vadásznap kísérő rendezvényeivel,
• a Gömöri Nyár rendezvénysorozat,
• a Múzeumok Éjszakája, valamint a Múzeumok Őszi Fesztiválja,
• a Krumplifesztivál, továbbá
• a Karácsonyi vásár.

Mindezeken túlmenően 2017-ben itt tarthattuk meg a Megyenapot, 2018. évben pedig B.-A.-Z. megyében elsőként városunkban került megrendezésre az Országos Vadásznap.

Az Önkormányzat fontos feladata volt az elmúlt időszakban is a város nemzetközi kapcsolatrendszerének további építése a lakosság megelégedését szolgálva mind a fiatalabb, mind az idősebb korúaknál egyaránt.

A 2015-2019-ös időszakban a felújítási, felhalmozási kiadásokra fordított összeg 1,7 milliárd forint volt.

2020. évben 1,2 milliárd forintot terveztünk felhalmozási, felújítási kiadásokra, mely összegből az alábbi beruházások, felújítások valósultak meg, illetve kezdődtek el ebben az évben, melyek 2021-re is áthúzódnak:

a turizmusfejlesztési pályázat keretében:

• Felépült a Hegyestetőn a kilátó és elkészült az odavezető turistaút.
• A vízi turizmus fejlesztése érdekében a Sajó partján megépült a csónakház. A „VÁM” épületébe átköltözött kegyeleti- és virágbolt helyén – a jelenleg kialakítási fázisban lévő –
ajándékbolt és kávézó várja majd a vendégeket.

a közlekedésfejlesztési program keretében:

• Megépült a kerékpárút Dubicsány-Putnok, a Putnok belterületi és a Putnok-Serényfalva közötti szakasza.
• A közintézményeknél, sportlétesítményeknél, buszmegállóknál elhelyezésre kerültek a kerékpártárolók.
• Megépültek a buszmegállók.
• A Bányagépnél kialakításra került egy 15 férőhelyes parkoló.
• Megépültek a városkapuk.

– Az energetikai korszerűsítési pályázat második ütemében újabb 10 önkormányzati épület korszerűsítése valósult meg (Putnoki Városgondnokság központi épülete, faipari telephely, Bányatelepi telephely, Orvosi Ügyelet épülete, Tóth Ede Művelődési Ház, Tompa Mihály Közösségi Ház, Sportcsarnok, Bányatelepi Művelődési Ház, Gömöri Múzeum, Holló László Galéria).

– A Bányatelepi Művelődési Ház felújítása folyamatban van, a piacsarnok lefedése már elkezdődött.

– A Rákóczi úti vízrendszer rekonstrukciója megtörtént, az úttest aszfaltozása hamarosan befejeződik.

A jövő fejlesztési szempontjából fontosnak tartjuk ismertetni az Önkormányzat gazdasági programjának erre vonatkozó részét.

Az elmúlt időszakban az Önkormányzat fejlesztési koncepciójában az alábbiakat határozta meg: „Biztos alapon építeni a jövőt, tovább folytatni a megkezdett utat”, majd a „jövő városának” építése után a 2020-2025-ös évre szóló gazdasági program megvalósítása során „összefogással” a további fejlődést kell célul kitűzni. A jövő útja ezáltal az „Összefogással a további fejlődésért, összefogással a városért” vezérmondat alatt válhat valóra.

A program alappillérei:

1. A városias arculat megőrzése

a./ Lakossági szolgáltatások szinten tartása,
b./ Intézményrendszer struktúrájának megőrzése,
c./ Önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése,
d./ Rendezett városkép megóvása,
e./ Munkahelymegőrzés,
f./ Munkahelyteremtés,
g./ Értékteremtő közfoglalkoztatás fenntartása,
h./ Turisztikai értékek kihasználása.

2. Lakható város feltételeinek további bővítése

a./ Járdaépítések, utak felújítása,
b./ Csapadékvíz rendszer tisztítása, város területén patakok tisztítása, mederrendezése,
c./ Városi fűtőmű korszerűsítése,
d./ Városi zöldterületek számának növelése,
e./ Játszóterek bővítése,
f./ Parkolók kialakítása,
g./ Erdélyi út megnyitása.

3. Továbbra is gondoskodni kell

a./ Az oktatás, nevelés szakmai és tárgyi színvonalának megőrzéséről,
b./ Az egészségügyi ellátórendszer fenntartásáról és fejlesztéséről,
c./ A szociális hálózat és intézmények működtetéséről, fejlesztéséről,
d./ Az ifjúság és sportélet megőrzéséről,
e./ A város művelődési és kulturális életének szinten tartásáról és továbbfejlesztéséről.

STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK

1. A városias arculat fejlesztése

Az elmúlt időszakban tovább épültek, szépültek a város intézményei, közterei.

A következő időszak főbb feladatai:

Városrehabilitációs programok tovább folytatása a Bányatelepen és a város főterén.

A fejlesztés keretében megvalósítandó:

• Parkok, közterületek, játszóterek, parkolók felújítása és kialakítása,
• Leromlott lakóépületek felújítása,
• További szabadidős területek kialakítása.

Jelenleg nem önkormányzati tulajdonú épületek felújítása

Ennek keretében a korábban kezdeményezett önkormányzati tulajdonba adás után az épületek fejújítását és az önkormányzati feladatellátást szolgáló funkcióval való ellátást kívánjuk megvalósítani.

Közműfejlesztési hálózat bővítése

A város egész területén a szennyvízhálózat kiépítését szorgalmazzuk.

Közbiztonság javítása

A városban működő kamerarendszer felújítása és bővítése fontos a közbiztonság javítása érdekében.

Az önkormányzat temetkezési szolgáltatásának bővítése

A temetőben napelemes kandelábereket, térfigyelő kamerát és esőbeállókat tervezünk elhelyezni, emellett tovább kívánjuk folytatni a temető körbekerítését.

A lakossági szolgáltatások színvonalának javítása

• Tervezzük elősegíteni a lakossági szolgáltatások helyben történő igénybevételek lehetőségét (ÉRV, PARISAT),
• a városi közműrendszer felújítását,
• a városban kialakításra kerülő wifi-rendszer által az internethez való jobb hozzáférést,
• a Gömöri Mintakonyha szolgáltatásainak, továbbá
• az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek bővítését.

Értékteremtő közfoglalkoztatás további biztosítása

• A jelenleg működő mezőgazdasági program fenntartása,
• A betonüzem tevékenységének bővítése és
• Új programok beindításának vizsgálata.

2. Lakható város feltételeinek javítása

Városi távfűtőmű energetikai korszerűsítése

A projekt tartalmi elemei:

• Kazánok és távvezetékek cseréje,
• Napkollektorok beépítése a használati meleg víz előállítására,
• Napelemes rendszer kialakítása a hálózati villamosenergia-fogyasztás csökkentése érdekében.

Panelprogram továbbfolytatása

A kormányzat által tervezett európai uniós pályázati forrásból megvalósuló programoknál önkormányzatunk – az elmúlt időszak gyakorlatának megfelelően – támogatni kívánja a lakótelepi panelprogramok megvalósítását.

Járdák, utak, patakmedrek és vízelvezető árkok felújítása

A közfoglalkoztatás bővítésével megteremtődött a lehetőség a közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra eddig elmaradt területeinek felújítására. Elindítottuk a saját járdalapgyártást. Beszerzésre kerültek új gépek és egy kisteherautó is, melyek segítségével az elkövetkező időszakban további felújításokra kerül sor.

3. A városias arculat és a lakható város feltételeinek teljesítése mellett gondoskodni kell a lakosság további életkörülményeit befolyásoló tevékenység biztosításáról, fejlesztéséről.

Oktatás, nevelés

Az elmúlt időszakban szinte valamennyi oktatási intézményünk épülete megújult. A Móricz Zsigmond úti Óvodában bölcsődei szárnnyal bővült az intézmény, ahol 24 fő nyert elhelyezést. Az épületek emellett korszerű napelemekkel lettek ellátva.

A következő időszak megvalósításának fő feladatai:

• A Péczeli József Általános Alapfokú és Művészeti Iskola épületére nyeregtető építése,
• Mindkét óvodában az udvari játékok eszközállományának gyarapítása,
• A Tompa Mihály úti Óvoda épületénél a kerítés felújítása, megépítése,
• A középiskolák fenntartóinál az intézmények épületeinek további felújítása.

Egészségügy, szociálpolitika

Eszközbeszerzésekkel, épületfelújításokkal javítjuk a szolgáltatások színvonalát.
• Kezdeményezzük a mentőállomás épületének felújítását.
• Pályázati lehetőségek függvényében célunk az Egészségházban működő szakellátások bővítése (pulmonológia, urológia, bőrgyógyászat, ultrahang-diagnosztika), mely
• meglévő és új ellátásokhoz magas színvonalú eszközbeszerzést kívánunk biztosítani.
• Bővíteni szándékozunk az ügyeleti ellátás műszerezettségét, emellett
• a város több pontján további defibrillátorokat kívánunk elhelyezni.
• A jelzőrendszeres szolgálat bevezetésével emeljük a házi gondozási ellátást.
• Az Idősek Otthona esetében a megvásárolt ingatlanon emelet-ráépítéssel szándékozzuk bővíteni a férőhelyeket (demens részleg). Tervezünk továbbá a komplex felújításon belül a nyílászárók cseréjét, a konyha felújítását, udvarrendezést, valamint a rekreációs tevékenység szélesítését.
• A közétkeztetés kiterjesztése is tervezink között szerepel a hétvégi ellátás lehetőségével mind a bentlakásos, mind a szociális étkeztetésben résztvevőknél
• az önkormányzat hatáskörében lévő szociális ellátórendszer kibővítése mellett.
• Támogatjuk a Kormány családtámogatási rendszeréhez igazodva a fiatalok lakáshoz jutását (ingyenes telkek).
• Mindemellett a rokkantellátásban részesülő személyek részére önkormányzati segítséggel kívánunk munkahelyteremtési feltételeket biztosítani.

Művelődés, kultúra
• Tovább folytatjuk az országos szintű és hírnevű programjainkat, melyek közül a legkiemelkedőbb a Gömör Expo és a Vadásznap.
• Tovább színesítjük rendezvényeinket (Gömöri Nyár, Krumplifesztivál, templomi koncertek).
• A továbbiakban is csatlakozunk a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz,
• A rendezvényeinken részt vevő és fellépő civil szerveződéseket (Gömöri Kiscsillagok majorett-csoport, nyugdíjas klubok) az elkövetkezendő időszakban is támogatni kívánjuk.
• Sikeresen elnyert pályázatnak köszönhetően a megújuló Bányász Művelődési Házban a tervezett programok megvalósítását is szorgalmazzuk.

Ifjúság, sport, turisztika
• A turisztikai látványosságok országos szintű megismertetésére törekszünk (pl. reklámfilm készítése).
• Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a Halastóhoz vezető tanösvény állagmegóvására.
• A jövőben a megújult sportlétesítményeinkbe programokat szervezünk, melyeket a Családi Gyerteknapok szervezésével már elindítottunk.
• A Gyerekesély-program keretében az úszásoktatás kötelező tanórán kívüli oktatása, valamint
• az idősebb korosztály számára a vízi torna bevezetése is elkezdődött.
• Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a Sajóvölgye Focisulival történő kapcsolattartásra a fiatalok utánpótlás-nevelése érdekében.
• Emellett célunk a sportiskolánk tanulói létszámának növelése a távolabb élő gyerekek kollégiumi elhelyezésének ösztönzésével.

Ennyivel kívánom az elmúlt időszak gazdasági programját illetően tájékoztatni a lakosságot. Mindezekkel kapcsolatosan kérdéseiket feltehetik levélben a Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába téve 2020. december 15. 12.00 óráig, melyet azt követően válaszolunk meg.

Az ez évben tett intézkedéseinkről, elvégzett feladatainkról külön „Évértékelőben” tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

PUTNOK, 2020. december 7.