LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, hogy

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről” szóló 556/2020.(XII.4.) Korm. rendelet 9. §-a alapján

a veszélyhelyzet ideje alatt – 2020. 12. 06. napjától – lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok automatikusan meghosszabbodnak a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő 2. hónap végéig.

Fentiek alapján kérem a leendő igénylőket és ellátottakat, hogy hivatalunkat kizárólag a veszélyhelyzet megszűnését követően keressék meg.

Azon kiskorú gyermekek esetében, akik a veszélyhelyzet kihirdetését követően születtek, és az egyéb feltételeknek a család megfelel, a kérelem benyújtásának akadálya nincs.

A településünkön működő köznevelési intézmények a jogosultakról tájékoztatást kapnak.

Szíveskedjenek elsősorban az elektronikus kapcsolattartásra törekedni. Papír alapú kérelmek elvételére, a közegészségügyi higiénia szabályok fokozott betartásával kerül sor.

Putnok, 2021. június 3.