ÁLLÁSPÁLYÁZAT – családsegítő Munkakör/feladatkör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PUTNOKI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

családsegítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A családsegítő és a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatásnyújtással, szociális segítő munkával, ezen belül a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZ. CS. M. rendelet 2 § 1 pont b) alpontja szerinti esetkezeléssel valamint más személy illv. szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Putnok

Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat benyújtásának módja postai úton, a Putnoki Humán Szolgáltató Központ intézmény címére történő megküldésével: / 3630 Putnok, Kossuth út 25./ Munkakör megnevezésének feltüntetésével: Családsegítő. Elektronikus úton: Rémiás Attiláné intézményvezető részére: aremiasne@gmail.com email címre.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XI. 26.) korm. r. rendelkezései az irányadók. a jogviszony létesítésének feltétele a GYVT szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A próbaidő 3 hónap.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet

 • Cselekvőképesség

 • Magyar állampolgárság

 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, Főiskola

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész alapellátások 1 család és gyermekjóléti szolgálat családsegítő pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség.

 • A pályázó írásbeli nyilatkozata, mely szerint nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A § 1bekezdésében meghatározott kizáró ok.

 • A pályázó írásbeli hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásánál résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.

 • Három hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (BSC vagy BA)

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Határozottság, magabiztosság (alap)

 • Kommunikációs készség (alap)

 • Konfliktus-kezelés (alap)

 • Együttműködés (alap)

 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

motivációs levél

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 02. 07. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 02. 09. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Putnok Város Önkormányzatának honlapja, Putnok városi Televízió

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. 02. 15.

Publikálás tervezett időpontja: 2024. 01. 16.