Közlemény – 26. sz. főút putnoki elkerülő út létesítése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati eljárásról

Ügyiratszám: BO/32/00365/2024. (BO/32/09879/2023.)
Kérelmező: Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Ügy tárgya: 26. sz. főút putnoki elkerülő út létesítése
A 26. sz. másodrendű főút új Putnok települést elkerülő szakasz 5,9 km hosszú nyomvonalát 90 km/h tervezési sebességű külterületi másodrendű főútként tervezik, 2×1 sávval. A hatályos e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével a forgalomnagyság alapján lehetőség van csökkentett, 11,0 méteres koronaszélesség kialakítására a területfelhasználás csökkentése érdekében, így a Tanulmányterv tervbírálata alapján a továbbtervezés 11,0 méteres csökkentett koronaszélességgel történik.

A telepítés megkezdésének várható ideje 2027 második féléve és az építés várhatóan hozzávetőlegesen 2-3 évet fog igénybe venni, az üzembe helyezés 2030 év elején várható.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet / 1. Országos közúti közlekedési projektek / 1.2. Főutak, 1.2.120. pontja alapján, mint „A 26. számú főút, Kazincbarcika és Bánréve, országhatár közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel” alapján kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Putnok
Feltételezhetően érintett települések: –
Az eljárás megindításának napja: 2023. december 12.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, igazgatási szünet (2023. évi XXVI. tv 3.§ (2) bek., 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek.)

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 60 nap
Ügyintéző neve: dr. Tóth Enikő
Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Bővebben: BO-32-365-1-2024.pdf

További információk:

Dokumentumtár

Dokumentáció

Közlemény