RAKVÁCSNÉ FAZEKAS ERIKA

a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Születése óta Putnokon élt. Általános iskolai tanulmányait Putnokon végezte, 1986-ban érettségizett az ózdi Közgazdasági Szakközépiskolában, igazgatás, ügyvitel szakon.

A középiskola befejezése után a putnoki Gazdasági-Műszaki-Szolgáltató és Ellátó Szervezetnél helyezkedett el, mint pénzügyi előadó.

1987-ben nyert felvételt a salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskola Számvitel szakára, ahol 1991-ben szerzett üzemgazdász diplomát, valamint mérlegképes könyvelői képesítést.

1991. július 1-jén a GAMESZ megszűnt, így áthelyezéssel a Polgármesteri Hivatal állományába került. Kezdetben pénzügyi csoportvezetői beosztásban dolgozott, majd 1991 októberétől lett megbízva a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetésével.

Nagy kihívás volt számára a pénzügyi osztályvezetői feladat ellátása, azonban, mint az eredmények mutatják sikeresen megbirkózott a koránt sem könnyű akadályokkal.

Szakmai felkészültsége, kivételes vezetői és problémamegoldó képessége nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy irányítása alatt megteremtődött a költségvetés egyensúlya.

Ésszerű gazdálkodással nagy odafigyeléssel olyan pénzügyi helyzetet teremtett a hivatal gazdálkodásában, mely működési hitel igénybevétele nélkül jelentős vagyongyarapodást eredményező fejlesztések elvégzését is lehetővé tette napjainkra.

Felelősségteljes munkája mellett az új ismeretek elsajátítására is nagy gondot fordított:

1994-ben közigazgatási alapvizsga,

2000 évben közigazgatási szakvizsga ,

2004 évben minőségirányítási rendszert felülvizsgáló belső auditori vizsga,

2010-ben közbeszerzési referensi képesítést szerzett.

Mint pénzügyi osztályvezető mindig azon dolgozott, hogy a város és intézményeinek működése zavartalan és biztonságos legyen, s mindemellett nagy hangsúlyt fektetett a törvényességre, a pontosságra.

Magas szakmai felkészültségével, lelkiismeretes, hosszú évek óta munkaidejét túlteljesítő, a város pénzügyi-gazdasági helyzetének javításáért tett áldozatos munkájával, melyet a számvevőszéki ellenőrzések jelentései, számos esetben visszaigazoltak, hozzájárult ahhoz, hogy Putnok város térségi megítélését kedvezően befolyásolja.

Magas színvonalú munkájáért több alkalommal részesült elismerésben:

2010-ben Putnok Városért Plakett, 2014-ben az „Év embere”, 2023. évben Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői díjában részesült.

2024. február 7-én végleg búcsút intett Nekünk. Elment, s nehezen pótolható űrt hagyott maga után.

Putnok Város Önkormányzata és hivatala saját halottjának tekinti.

Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük !